wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ta strona używa cookies

Ta strona zapisuje na Twoim urządzeniu informacje oraz uzyskuje dostęp do tych informacji, z wykorzystaniem małych plików tekstowych (tzw. cookies, inaczej: ciasteczek).

Pliki te są zapisywane i odczytywane z pamięci Twojego urządzenia w celu dopasowania wyglądu i funkcjonalności niniejszej strony do zapamiętania sesji, zawartości koszyka, indywidualnych potrzeb jej użytkownika, a także dla celów statystycznych.

W każdej chwili możesz wyłączyć zapisywanie i odczytywanie plików cookies przez tę stronę internetową, dokonując odpowiednich ustawień, opisanych w instrukcji obsługi Twojej przeglądarki internetowej.

Korzystanie z niniejszej strony z włączoną obsługą cookies, oznacza zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu informacji i uzyskiwanie do nich dostępu przez niniejszą stronę internetową.


Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie UE, zależy nam, aby nasi klienci znali wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe.


Administratorem danych osobowych jest firma Emka Butik Sklep Online Monika Kaczmarek z siedzibą w ul. Północna 30 62-561 Ślesin,

NIP 665 222 17 24 Firma Emka Butik Sklep Online Monika Kaczmarek dba o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.


Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej firmie odpowiadają wysokim standardom bezpieczeństwa informacji.


Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe


Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji konta pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to:

– imię i nazwisko,
– adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
– adres e-mail,
– numer telefonu kontaktowego.


Powyższe dane są nam niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.

1 RODO), m.in. w celu:
– realizacji zamówienia
– wystawienia i przechowywania faktur
– rozpatrywania reklamacji
– odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi
– wsparcia obsługi


Dane te przetwarzamy w czasie niezbędnym do zrealizowania umowy sprzedaży oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do realizacji reklamacji oraz rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń. Dane osobowe zostaną wcześniej usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, a także po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.


Możemy również przetwarzać dane w innych celach, jeśli zostały udzielone odrębne zgody na takie przetwarzanie

– na przykład zgody na działania marketingowe. Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od decyzji klienta, możemy na przykład prezentować nowe produkty z naszej oferty.


Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych klienta oraz kopii danych.

Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Prawo do sprzeciwu – klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do wycofania zgody – klient może w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraził. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym celu.


Klienci mogą realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
wysyłając e-mail na adres:
– kontakt@emkabutik.pl

telefonicznie pod numerami:
– 665205500
– przez panel klienta po zalogowaniu na stronie sklepu: www.twojadres.pl
– wysyłając na adres korespondencyjny: Nazwa i dane firmy


Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.


Komu przekazujemy dane osobowe

Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu towar, Poczcie Polskiej w celu dostarczenia korespondencji, centrom dystrybucji producentów w celu szybkiej, bezpośredniej dostawy towaru). Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie wykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Klienta.


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Przejdź do strony głównej