wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
przez sprzedającego pod adresem Emka Butik Sklep Online www.emkabutik.pl
Sprzedający : Emka Butik Sklep Online Monika Kaczmarek
ul. Północna 30
62-561 Ślesin
NIP: 665 222 17 24
REGON: 385 777 285

§ 1 DEFINICJE
 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kupujący, Konsument – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sprzedawca – Dane Przedsiębiorcy, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EMKABUTIK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 665 222 17 24 , nr REGON 385 777 285, ul. Północna 30; 62-561 Ślesin

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Nazwa sklepu internetowego;
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.


§ 2 ZAKUPY W SKLEPIE
 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może założyć konto w sklepie internetowym w celu przeglądu historii zamówień lub dokonać zakupu bez rejestracji.


§ 3 CENY I METODY PŁATNOŚCI
 

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:6.2.
  a. przelewem na numer konta bankowego: 33 1050 1735 1000 0091 4963 0049, w tytule przelewu wpisując nr zamówienia oraz imię i nazwisko,
  b. płatnością w systemie ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych,
 2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 Dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towar zostanie wysłany na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  b. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  c. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.


§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od pierwszego dnia otrzymania towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
  a. Pocztą elektroniczną wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  b. oryginał oświadczenia odstąpienia od umowy wraz z nieuszkodzonym towarem należy wysłać na adres:
  Emka Butik Sklep Online Monika Kaczmarek
  ul. Północna 3062-561 Ślesin

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszty towaru, lecz nie zwracamy kosztów przesyłki.
Zwrotu płatności dokonamy na numer konta wskazany w formularzu odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od akceptacji odstąpienia od umowy.


§ 6 REKLAMACJE
 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@emkabutik.pl z dopiskiem Reklamacja. Nazwa sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 6. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient akceptuje regulamin sklepu.
 8. Po założeniu konta w Sklepie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Przejdź do strony głównej